Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego

Projekt realizowany w latach 2014-2016 dla uczniów kształcących się w zawodzie technik: hotelarstwa i informatyk, które odbyły się w Rimini we Włoszech. Finansowany z Programu Erasmus+.

Wszystkie artykuły i prezentacje uczniów są dostępne do obejrzenia i pobrania poniżej: