Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego

Projekt realizowany w latach 2016-2018 umożliwił uczniom w zawodach: technik informatyk, mechatronik, budownictwa i hotelarstwa zdobycie doświadczenia zawodowego na praktykach w Hiszpanii i w Niemczech. Finansowany z Programu Erasmus+.

Wszystkie artykuły i prezentacje uczniów są dostępne do obejrzenia i pobrania poniżej: