Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego

Projekt „Z Eko- Europą do sukcesu zawodowego” nr 2020-1-PL01-KA 102- 080843 realizowany w latach 2020-2022 finansowany
z Programu Erasmus + na kwotę 113 654 €
Głównym celem było zdobycie kompetencji i doświadczenia zawodowego gwarantującego dostęp do nowoczesnych technologii. Doskonalenie umiejętności językowych, międzykulturowych, oraz zapoznanie się z europejskimi standardami ekologicznego funkcjonowania szwedzkich i austriackich przedsiębiorstw.
W projekcie wzięło udział 45 uczniów Z ZST w Kolbuszowej.
Uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa odbyli 4-tygodniowe praktyki w Pensjonacie Imbachhorn w Austrii.
Uczniowie w zawodzie technik logistyk, informatyk, budownictwa oraz usług fryzjerskich odbyli 3-tygodniowe staże zawodowe
w Szwecji.

Wszystkie artykuły i prezentacje uczniów są dostępne do obejrzenia i pobrania poniżej: