Zrealizowane projekty
Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego

Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego

Projekt realizowany w latach 2020-2022 umożliwił uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego na praktykach zawodowych w Austrii w zawodzie technik hotelarstwa i...
Czytaj dalej
Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego

Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego
i zawodowego

Projekt realizowany w latach 2017/2019 umożliwił uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego na praktykach zawodowych w Niemczech i we Włoszech finansowany ze...
Czytaj dalej
Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego

Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego

Projekt realizowany w latach 2016-2018 umożliwił uczniom w zawodach: technik informatyk, mechatronik, budownictwa i hotelarstwa zdobycie doświadczenia zawodowego na praktykach...
Czytaj dalej
Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego

Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego

Projekt realizowany w latach 2014-2016 dla uczniów kształcących się w zawodzie technik: hotelarstwa i informatyk, które odbyły się w Rimini...
Czytaj dalej