Załoga firmy Istituto Compresivo Satale „Fermi”, gdzie też odbywały się praktyki