Upowszechnianie projektu „Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego” i „Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

W dniu 20.06.2018r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej uczniowie realizujący program Erasmus+ i POWER zorganizowali Dzień Niemiecki pod hasłem „Niemiecka kuchnia na polskim stole”.

W w/w wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej Bogusława Bryk, Skarbnik Powiatu Kolbuszowskiego Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik, Proboszcz Kolegiaty kolbuszowskiej Lucjan Szumierz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej Dorota Frankiewicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej Elżbieta Kapusta.

W trakcie Dnia Niemieckiego uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych w Berlinie podzieliło się swoimi wrażeniami i doświadczeniami nabytymi podczas pobytu w Niemczech, natomiast nauczyciel przedmiotów hotelarskich, wraz z uczennicami technikum hotelarskiego, chcąc przybliżyć zebranym smaki kuchni niemieckiej, przygotował tradycyjne potrawy z tamtego regionu, m.in. currywurst.

W ramach programu 36 uczniów w zawodzie: technik mechatronik, technik budownictwa, technik logistyk i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wyjechało na zagraniczne praktyki do Berlina w terminach styczeń/luty (18 uczniów) i kwiecień ( 18 uczniów) 2018r. Praktyki pozwoliły uczniom udoskonalić swoje umiejętności językowe i kompetencje zawodowe oraz zetknąć się z tamtejszą kulturą. Przebywając w Berlinie zwiedzili m.in.: Reichstag, Bramę Branderburską, Charlottenburg, Muzeum Pergamońskie, Poczdam, Wansee oraz największe zoo w Europie. Poznali również kuchnię niemiecką i dowiedzieli się więcej o panujących tam zwyczajach i kulturze. Poczuli klimat i atmosferę miejsc, w których spędzali wolny czas: lokalne parki, muzea, pizzerie.

Uczniowie wspominają praktyki bardzo miło i mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności przydadzą się im w przyszłej pracy.

Uczestnicy projektu